điểm tâm

pizza

45.000 

điểm tâm

bánh mì ốp la

35.000 

điểm tâm

chả giò liên

35.000 

điểm tâm

câu lầu

35.000 

điểm tâm

hoành thánh

35.000 
23.000 

nước ép

nứơc ép ổi

24.000 

nước ép

nước ép dứa

24.000